ضمن تشکر از محققین محترم به خاطر استقبال گسترده از همایش ملی عمران

به اطلاع می رساند، ساعت شروع کنفرانس 9 صبح روز سه شنبه 22 اردیبهشت ماه می باشد و پذیرش از ساعت 8:30 صبح در سالن علامه امینی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مجتمع امام خمینی(ره) آغاز خواهد شد.

برنامه کامل کنفرانس شامل مجموعه سخنرانی ها، پوسترها، کارگاه ها و دیگر موارد در هنگام پذیرش تقدیم خواهد شد. 

اختتامیه همایش در عصر همان روز، ساعت پنج برگزار می گردد.