شیوه‌نامه ارائه مقاله

سپاسگزاریم  در ارائۀ شفاهی مقاله  نکات زیر را در نظر داشته باشید.

حضور نویسندۀ مقاله برای ارائۀ توضيحات و تشريح آن در ساعاتی كه از سوی دبیرخانۀ همایش اعلام خواهد شد الزامی است.

- گواهی ارائۀ مقاله به صورت شفاهی فقط به كسانی داده می‌شود كه مقالۀ خود را در زمان و تاريخ اعلام شده ارائه كرده باشند. بديهی است عدم ارائه‏، منجر به عدم صدور گواهی ارائۀ مقاله خواهد شد.

- مدت سخنرانی 15دقیقه و مدت پرسش‌و‌پاسخ 15دقیقه است، اگر حاضرین سئوالات بیشتری داشته باشند، از آن‌ها تقاضا خواهد شد که سوالات خود را پس از پایان نشست مطرح نمایند.

- ارائه‌دهندگان مقالات باید حداقل یک ساعت   قبل از شروع نشست برای  آماده‌نمودن ارائۀ خود در اطاق هماهنگی ارائه مقالات  حاضر شوند.

- زبان ارائۀ مقالات شفاهی می‌تواند فارسی يا انگليسی باشد ولی بايد از نظر املايی و نگارش با دقت تهیه شود.

- هنگام پاسخ به پرسش‌ها، با آرامش به تمام سؤال گوش کنید و پاسخ خود را کامل و کوتاه بیان فرمایید.

- برای هر دقیقه از سخنرانی خود، به‌طور میانگین یک صفحه اسلاید آماده سازید.

- اسلایدها را در برنامۀ پاورپوینت تهیه کنید و خروجیِ نسخۀ ۲۰۰۳ بگیرید.

- در نوشته‌های اسلاید، از رنگ‌ها و حروف درشت و رؤیت‌ پذیر استفاده کنید.

- اولین اسلاید باید شامل عنوان مقاله، نام نویسنده(ها)، سازمان متبوع و کشور باشد.

- محدودیت وقت را رعایت کنید. بخشی از اثربخشی سخنرانی به وقت‌شناسی شما بستگی دارد.

- به تذکرات هیئت‌رئیسۀ پنل، در هر نکته‌ای به‌ویژه دربارۀ وقت، احترام بگذارید.

قالب تهیۀ مقالات شفاهی :

- عنوان مقاله وسط‌ چین با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۳۶.

- شناسۀ مقاله با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۱۸.

- نام و نام‌خانوادگی نویسندگان وسط‌چین با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۱۸.

- مرتبۀ علمی نویسندگان و آدرس آنها وسط‌چین با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۱۶.

- عناوین قسمت‌ها با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۲۸.

- عنوان زیربخش ها با قلم B-Mitra پرررنگ به ترتیب با اندازه ۲۴، ۲۰، ۱۸.

- متن و چکیده با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۲۴.

- فاصله سطرها: فاصله خطوط می‌بایست ۱/۲۵بوده و حداکثر خطوط داخل یک اسلاید ۸ خط باشد.

- نحوۀ ارائۀ روابط ریاضی، عناوین شکل‌ها و جداول مطابق شیوه‌نامۀ نگارش مقاله است.

 

سپاسگزاریم  در ارائۀ پوستری مقاله  نکات زیر را در نظر داشته باشید.

حضور نویسندۀ مقاله برای ارائۀ توضيحات و تشريح آن در ساعاتی كه از سوی دبیرخانۀ همایش اعلام خواهد شد الزامی است.

- گواهي ارائۀ مقاله به صورت پوستر فقط به كسانی داده می‌شود كه پوستر خود را در زمان و تاريخ اعلام شده در محل مربوطه نصب كرده باشند. بديهی است عدم نصب پوستر منجر به عدم صدور گواهی ارائۀ مقاله خواهد شد.

- پوسترها بايد به ابعاد (عرض) ۸۰ × ۱۲۰ (طول) سانتی‌متر به صورت ایستاده (Portrait) بر روی مقوا و يا کاغذ ضخيم و بر اساس فرمت ارائه شده در فایل ncc poster file  که در سایت همایش قرار دارد چاپ شود.

- قرار دادن عنوان و آرم‌های بالای پوستر طبق فرمت مذکور الزامی است.

- زبان ارائۀ مقالات پوستری مي‌تواند فارسی يا انگليسی باشد ولی بايد از نظر املايی و نگارش با دقت تهیه شود.

- از چسباندن چند برگ كاغذ به جای پوستر جداً خودداری نمایید.

- تأكيداً از تبديل تمامی متن مقاله پذیرفته‌شده به پوستر پرهيز شود، بلکه فقط نکات اصلی آن به صورت خلاصه شده همراه با فرمول‌ها و شکل‌های اصلی ارائه شوند.

- برای ارائۀ نتایج حتی‌الامکان از گراف‌ها و جداول گویا به جای متن توضیحی استفاده شود.

- مطالب (شامل: متن، اشکال و جداول) به نحوی ارائه شود که از فاصله یک متری به راحتی خوانده شوند.

- عکس‌‌ها و تصاویر باید به صورت شفاف باشد.

- حاشیۀ متن از طرفین ۲ سانتی‌متر در نظر گرفته شود.

- نظم منطقی برای ارائۀ مطلب از شروع تا پایان رعایت شود.

- تناسب رنگ‌ها و همچنین میزان استفاده از متن و تصویر رعایت شود.

- هر پوستر بر روی یک پانل نصب می‌شود. هر پانل دارای کد می‌باشد که مربوط به مقالۀ شما می‌باشد، لذا پانل مربوط به خود را پیدانموده و در روز مقرر شده، نسبت به نصب پوستر خود به نحوی که بر روی شمارۀ کدها قرار نگیرد، اقدام نمایید.

- چسب و ابزار لازم برای نصب پوسترها، در ورودی سالن محل نصب پوسترها قرار داده شده است. حتماً پوستر خود را در محل کد مربوطه نصب نماييد.