تاریخ برگزاری : 22 و 23 اردیبهشت 94   

تاریخ نهایی ارسال مقاله: تا 14اردیبهشت  94  تمدید شد  

تاریخ اعلام نتایج داوری: 5 اردیبهشت 94

محور های همایش 

مهندسی سازه

مهندسی زلزله و مدیریت بحران

مهندسی ژئوتکنیک

مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی

مهندسی آب

مدیریت ساخت

مهندسی نقشه برداری

مهندسی راه و حمل ونقل

مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

پدافند غیر عامل

فناوری نوین ومصالح ساختمانی

مهندسی معماری

شهرسازی