اطلاعیه مهم در مورد عدم ارائه مقالات و ارسال آدرس پستی:

ضمن قدردانی از استقبال گسترده اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم از اولین کنفرانس ملی نقش عمران در اعتلای دانش مهندسی بدینوسیله به اطلاع کلیه افرادی که دارای مقاله پذیرفته شده بوده اند و به هر دلیلی موفق به ارائه آن در کنفرانس نمی شوند، می رساند با توجه به تصمیم شورایعالی کنفرانس و در راستای احترام به کلیه شرکت کنندگان و پژوهشگران گرامی کلیه گواهینامه ها برای افرادی که موفق به ارائه مقالات نمی شوند نیز صادر خواهد گردید و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد. لازم است  شرکت کنندگان عزیزبا ارسال متنی از طریق پنل شخصی با عنوان انصراف از ارائه مقاله  ویا  با ارسال ایمیلی به آدرس اینترنتی همایش انصراف خود را از ارئه مقاله اعلام نمایند.و در انتها آدرس کامل پستی خود را قید نمایند.

 همچنین کلیه گواهینامه ها به تدریج از 1 خرداد ماه  از طریق پست ارسال خواهند گردید.

با توجه به پست گواهی شرکت در کنفرانس به آدرس شرکت کنندگان ،خواهشمند است از طریق پنل شخصی نام و نام خانوادگی ،عنوان مقاله ،آدرس کامل خود شامل نام استان ، نام شهر و آدرس دقیق محل به همراه پلاک و کد پستی را به ایمیل کنفرانس ارسال نمایند.