هزینه های همایش وخدمات قابل ارائه به شرکت کنندگان 

ذینفع  ریال (یک مقاله) ریال (به ازای هرمقاله بیشتر از یک مقاله)
 دانشجو 1500000 1000000
اعضاء هیئت علمی  1500000 1000000
آزاد 2000000 1500000

(ارسال تصویر کارت دانشجویی تمدید شده برای نیمسال دوم 93-94 ضروری است)

دانشجو

 صدور گواهی حضور در سمینار؛

صدور گواهی ارائۀ مقاله؛

حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه؛

 حضور در تمامی جلسه‌های ارائۀ مقاله‌ها؛

بستۀ سمینار، شامل کیف مخصوص سمینار، هدایا و لوح فشردۀ مجموعه‌مقاله‌های سمینار؛

پذیرایی‌ها: شامل ناهار و پذیرایی بین جلسه‌ها؛

بهره‌مندی از تخفیف ویژۀ سمینار برای ثبت‌نام در دوره‌ها و کارگاه‌ها.

 

عضو هیئت‌علمی و آزاد

صدور گواهی حضور در سمینار؛

صدور گواهی ارائۀ مقاله؛

حضور در مراسم افتتاحیه و اختتام

 بستۀ سمینار، شامل کیف مخصوص سمینار، هدایا و لوح فشردۀ مجموعه‌مقاله‌های سمینار؛

 پذیرایی‌ها: شامل ناهار و پذیرایی بین جلسه‌ها؛

 بهره‌مندی از تخفیف ویژۀ سمینار برای ثبت‌نام در دوره‌ها و کارگاه‌ها.